Kompaktowy kocioł na pellet D20PX

Kombinowane kotły na drewno i pellet lub olej opałowy

Kocioł zgazujący Dokogen

Najtańsze ogrzewanie, kotły na drewno i piece na drewno.

Kompaktowy kocioł na pellet D20PX

Kompaktowe kotły na pellet Atmos

Atmos na pellet

Kotły na pellet Atmos zostały zaprojektowane do idealnego spalania pelletu, palnik w zależności od potrzeb klienta może być zamontowany z prawej lub lewej strony kotła.
Palnik automatycznie pobiera pellety z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Zasobnik pelletu może być umieszczony obok kotła lub w sąsiednim pomieszczeniu i może mieć dowolną pojemność(standardowe zasobniki to 250, 500 i 1000 L).

Sam palnik na pellety działa w pełni automatycznie. Kiedy palnik otrzyma polecenie uruchomienia lub zaistnieje potrzeba ogrzewania, pobierze pellet z zasobnika i sam je zapali (spiralą grzewczą). Po dostatecznym rozpaleniu pelletu, palnik osiąga nastawioną moc i pozostaje w tym stanie do czasu nagrzania systemu. Następnie palnik wyłącza się a pellet w komorze palnika dopala się lub spalanie zostaje całkowicie stłumione. Palnik jest w ten sposób gotowy do następnego uruchomienia. Cały cykl w razie potrzeby powtarza się.

Zalety kotłów na pellet ATMOS

 • Duży komfort ogrzewania
 • Wysoka wydajność 91 – 93 % w zależności od typu – niskie zużycie opału
 • Ekologiczne spalanie – kocioł według EN 303-5
 • Automatyczna praca i wyłączenie kotła po spaleniu opału
 • Automatyczne usuwanie popiołu – z wbudowanym usuwaniem popiołu

Większość z nas już ma pewne doświadczenie z ogrzewaniem drewnem lub brykietami drzewnymi w kotłach lub kominkach. Paliwa te są w większości miejsc dostępne za mniej lub bardziej przystępną cenę. Nowością, której nie zna każdy, są tzw. pellety, które są produkowane w podobny sposób, jak brykiety drzewne przez prasowanie z odpadu drzewnego (suchych trocin i wiórów) bez jakiegokolwiek spoiwa pod wysokim ciśnieniem. Wysokiej jakości pellet jest produkowany tylko z miękkiego drewna bez kory, tzw. biały pellet, zapewniający nam bezproblemową i niezawodną pracę kotła. Obecnie jednak pojawiają się producenci dodający do pelletu, dla większej wytrzymałości, spoiwa biologiczne, przede wszystkim przeznaczonego do transportu pneumatycznego. Taki pellet można spalać, jednak należy się liczy z większą ilością popiołu i niedopalaniem paliwa.

Pellet można w taki sam sposób produkować również z twardego drewna lub drewna z korą, tzw. ciemny pellet, które jednak spiekają się i sprawiają problemy w większości palników. W palnikach naszej firmy spalanie tego pelletu jest możliwe, lecz niezbędne jest czyszczenie komory spalania raz dziennie. Przy spalaniu pelletu wysokiej jakości bez spoiw i kory przeprowadzamy czyszczenie komory spalania palnika raz na 7 do 30 dni. Najbardziej rozpowszechnioną wielkością pelletu jest dziś średnica 6, 8 i 10 mm i długość od 5 do 25 mm. Wartość opałowa wynosi w przybliżeniu od 16 do 19 MJ/kg w zależności od typu opału.

Atmos pellet zestaw

Kocioł na pellet D21P z palnikiem Atmos A25 z podajnikiem DA1500, zasobnikiem pelletu 500L(325kg) oraz zbiornikiem akumulacyjnym z wężownicą CWU i wężownicą solarną.

Palniki pelletu Atmos A25/A45/A85

Opał: wysokiej jakości pellety drzewne (białe) o średnicy od 6 do 8 mm, długości od 5 do 25 mm i wartości opałowej 16 – 19 MJ.kg-1.

Wyświetlacz palnika: służy do wyświetlania aktualnego stanu palnika i do nastawiania jego funkcji

Sterowanie palnikiem: elektroniczna regulacja AC07X (AC07), która steruje pracą podajnika zewnętrznego, dwóch spiral zapłonowych i wentylatorów według potrzeb kotła i systemu grzewczego. Elektronika jest zabezpieczona termostatem zabezpieczającym kotła, termostatem zabezpieczającym na doprowadzeniu pelletu do palnika, czujnikiem obrotów wentylatora i fotokomórką do wykrywania płomienia. Praca palnika jest sygnalizowana na wyświetlaczu regulacji elektronicznej.

Rozpalanie: automatyczne, za pomocą dwóch elektrycznych spiral zapłonowych.

Podstawowe funkcje palnika:
Możliwość wykorzystania dwóch wyjść rezerwowych R i R2 do różnych zewnętrznych urządzeń
Możliwość podłączenia czterech różnych czujników TS, TV, TK i TSV
TS – czujnik dolny na zbiorniku akumulacyjnym
TV – czujnik górny na zbiorniku akumulacyjnym
TK – czujnik kotła lub czujnik środkowy na zbiorniku akumulacyjnym
TSV – czujnik spalin lub panelu solarnego

 • sterowanie palnikiem według dwóch temperatur na zbiorniku akumulacyjnym
 • sterowanie wentylatorem kotła z palnika za pomocą wyjścia rezerwowego
 • sterowanie pompą kotła z palnika za pomocą wyjścia rezerwowego
 • sterowanie systemem solarnym bezpośrednio z palnika
 • automatyczne uruchomienie palnika po wypaleniu drewna w kotłach DCxxSP

Palnik pelletu Atmos A25 przeznaczony jest dla kotłów D14P, D15P, D20P, D21P, D25P

Podajniki przeznaczone dla palnika Atmos A25:

 • Podajnik ślimakowy DA1500 – długość 1,5 m, średnica 75 mm
 • Podajnik ślimakowy DA2000 – długość 2 m, średnica 75 mm
 • Podajnik ślimakowy DA2500 – długość 2,5 m, średnica 75 mm
 • Podajnik ślimakowy DA3000 – długość 3 m, średnica 75 mm
 • Podajnik ślimakowy DA4000 – długość 4 m, średnica 75 mm

Palnik pelletu Atmos A45 przeznaczony jest dla kotłów D31P, D30P, D40P, D50P

Podajniki przeznaczone dla palnika Atmos A45:

 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 1,7 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 2,5 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 4 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 5 m, średnica 80 mm

Palnik pelletu Atmos A85 przeznaczony jest dla kotła D80P

Podajniki przeznaczone dla palnika Atmos A85:

 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 1,7 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 2,5 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 4 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 5 m, średnica 80 mm

Płomień palnika Atmos A25 zamontowanego w kotle D20P

Płomień palnika Atmos A25 zamontowanego w kotle D20P

 

Kotły ATMOS muszą być podłączone poprzez LADDOMAT 22 lub zawór termoregulacyjny(zawór trójdrogowy z termostatem) aby osiągnąć minimalną temperaturę wody powrotnej na poziomie 65°C. Woda wychodząca z kotła musi być utrzymywana na poziomie 80 – 90°C.
Kocioł w podstawowej konfiguracji posiada spiralę chłodzącą, która zapobiega przegrzewaniu. Zalecamy instalację kotłów ze zbiornikami akumulacyjnymi.

Kotły z serii DCxxP powinny być instalowane ze zbiornikami akumulacyjnymi o odpowiedniej pojemności – minimum 55 litrów na 1 kW mocy kotła.

Elektromechaniczna – regulacja mocy odbywa się przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciągu typ FR 124, który automatycznie na podstawie wyjściowej temperatury wody (80-90°C) otwiera lub przymyka zawór. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poświęcić szczególną uwagę, ponieważ regulacja mocą spełnia również inną ważną funkcję – zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Kocioł jest też wyposażony w termostat regulacyjny, umieszczony na panelu sterowania, który kieruje pracą wentylatora w zależności od ustawionej temperatury wyjściowej (80-85 °C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona na poziomie o 5 °C niższym niż na regulatorze ciągu FR 124.
Kotły są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, który służy do wyłączenia wentylatora wyciągowego po wypaleniu się paliwa.
Kocioł pracuje z obniżoną wydajnością również bez wentylatora – w przypadku braku prądu kocioł nadal działa.

Kotły D14P, D21P, D25P

d14-21-25p
1.Korpus kotła14.Zaślepka do wbudowania automatycznego usuwania popiołu
2.Drzwiczki do czyszczenia15.Termometr
3.Popielnik16.Włącznik główny
4.Panel sterowania17.Termostat kotłowy
5.Osłona ramki18.Termostat pompy
6.Sibral - osłona drzwiczek19.Termostat bezpieczeństwa
7.Sznur uszczelniający drzwi 18x1820.Bezpiecznik 6.3A
8.Rączka zamykająca21.Włącznik palnika i automatycznego usuwania popiołu
9.Nakrętka ozdobnaKWyjście przewodu kominowego
10.Wieko otworu pod palnik - płyta + izolacjaLWyjście wody z kotła
11.Wieko do czyszczenia kanału spalinowegoMWejście wody do kotła
12.Ogranicznik ciągu spalinowegoNKróciec zaworu napuszczającego
13.Osłona komory spalania ze stali nierdzewnej

wymd14-21-25p

Typ kotłaD14PD21PD25P
A120712071207
B570570670
C620620620
D801801801
E150/152150/152150/152
G215215215
H934934934
CH221221221
I221221221
J6/4"6/4"6/4"

Typ kotłaD14PD21PD25P
Moc kotła (kW)4-144-19,57-24
Powierzchnia grzewcza (m2)1,71,72
Pojemność komory (dm3)888888
Wymiary otworu zasypowego (mm)270x450270x450270x450
Wymagany ciąg kominowy (Pa)161822
Max. ciśnienie wody (kPa)250250250
Masa kotła (kg)231231254
Średnica przewodu kominowego (mm)150/152150/152150/152
Stopień ochrony elektrycznej (IP)20
Moc el. pobierana -podczas rozruchu -podczas pracy522/42
Sprawność (%)90,390,390,2
Klasa kotła 555
Klasa efektywności elektrycznejA+
Temp. spalin przy mocy znamionowej (°C)127147151
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej (kg/s)0,0110,0150,018
Wymagane paliwodobrej jakości o średnicy 6 - 8 mm o wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1
Pojemność wody (L)565662
Strata hydrauliczna kotła (mbar)0,180,180,19
Minimalna objętość zbiornika buforowego (L)500
Napięcie zasilania (V/Hz)230/50

Kocioł D20P

d20p
1.Korpus kotła12.Sznur uszczelniający drzwi 18x18
2.Drzwiczki do napełniania13.Rączka zamykająca
3.Popielnik14.Żaroodporna kształtka - tylny element
4.Panel sterowania15.Regulacja powietrza pierwotnego
5.Zawór regulacyjny16.Spirala chłodząca
6.Żaroodporna kształtka - dno paleniska17.Wieko otworu pod palnik - płyta + izolacja
7.Żaroodporna kształtka - góra paleniska18.Wieko do czyszczenia
8.Osłona paleniska19.Ogranicznik
9.Termometr - termostaty i włączniki20.Wieko do czyszczenia
10.Miarkownik ciągu21.Wentylator wyciągowy
11.Sibral - osłona drzwiczek

wymd20p

Typ kotłaD20P
A1405
B652
C606
D848
E150/152
G211
H1163
CH202
I-
J6/4"

Typ kotłaD20P
Moc kotła (kW)6,5-22
Powierzchnia grzewcza (m2)2
Pojemność komory (dm3)70
Wymiary otworu zasypowego (mm)270x450
Wymagany ciąg kominowy (Pa)15
Max. ciśnienie wody (kPa)250
Masa kotła (kg)305
Średnica przewodu kominowego (mm)150/152
Stopień ochrony elektrycznej (IP)20
Moc el. pobierana -podczas rozruchu -podczas pracy572/92
Sprawność (%)91,1
Klasa kotła 5
Klasa efektywności elektrycznejA+
Temp. spalin przy mocy znamionowej (°C)128
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej (kg/s)0,016
Wymagane paliwodobrej jakości o średnicy 6 - 8 mm o wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1
Pojemność wody (L)82
Strata hydrauliczna kotła (mbar)0,22
Minimalna objętość zbiornika buforowego (L)500
Napięcie zasilania (V/Hz)230/50

Kotły D30P, D40P, D50P

Atmos pellet D30P D40P
1.Korpus kotła12.Sznur uszczelniający drzwi 18x18
2.Drzwiczki do napełniania13.Rączka zamykająca
3.Popielnik14.Żaroodporna kształtka - tylny element
4.Panel sterowania15.Regulacja powietrza pierwotnego
5.Zawór regulacyjny16.Spirala chłodząca
6.Żaroodporna kształtka - dno paleniska17.Wieko otworu pod palnik - płyta + izolacja
7.Żaroodporna kształtka - góra paleniska18.Wieko do czyszczenia
8.Osłona paleniska19.Ogranicznik
9.Termometr - termostaty i włączniki20.Wieko do czyszczenia
10.Miarkownik ciągu21.Wentylator wyciągowy
11.Sibral - osłona drzwiczek

wymd20p

Typ kotłaD30PD40PD50P
A140514051405
B9549541052
C606606606
D848848848
E150/152150/152150/152
G211211211
H116311631163
CH202202202
I---
J6/4"6/4"6/4"

Typ kotłaD30PD40PD50P
Moc kotła (kW)8,9-29,88,9-4013,5-45
Powierzchnia grzewcza (m2)2,72,73,6
Pojemność komory (dm3)105105140
Wymiary otworu zasypowego (mm)270x450270x450270x450
Wymagany ciąg kominowy (Pa)212223
Max. ciśnienie wody (kPa)250250250
Masa kotła (kg)370386430
Średnica przewodu kominowego (mm)150/152150/152150/152
Stopień ochrony elektrycznej (IP)202020
Moc el. pobierana -podczas rozruchu -podczas pracy530/97530/97530/97
Sprawność (%)92,49191,1
Klasa kotła 555
Klasa efektywności elektrycznejA+
Temp. spalin przy mocy znamionowej (°C)158157123
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej (kg/s)0,0250,0310,035
Wymagane paliwodobrej jakości o średnicy 6 - 8 mm o wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1
Pojemność wody (L)9191117
Strata hydrauliczna kotła (mbar)0,230,230,24
Minimalna objętość zbiornika buforowego (L)7507501000
Napięcie zasilania (V/Hz)230/50

Kocioł D80P

Atmos pellet D30P D40P
1.Korpus kotła12.Sznur uszczelniający drzwi 18x18
2.Drzwiczki do napełniania13.Rączka zamykająca
3.Popielnik14.Żaroodporna kształtka - tylny element
4.Panel sterowania15.Regulacja powietrza pierwotnego
5.Zawór regulacyjny16.Spirala chłodząca
6.Żaroodporna kształtka - dno paleniska17.Wieko otworu pod palnik - płyta + izolacja
7.Żaroodporna kształtka - góra paleniska18.Wieko do czyszczenia
8.Osłona paleniska19.Ogranicznik
9.Termometr - termostaty i włączniki20.Wieko do czyszczenia
10.Miarkownik ciągu21.Wentylator wyciągowy
11.Sibral - osłona drzwiczek

wymd20p

Typ kotłaD80P
A1663
B1410
C684
D1078
E180
G211
H438
CH202
I-
J2"

Typ kotłaD80P
Moc kotła (kW)24-80
Powierzchnia grzewcza (m2)5,2
Pojemność komory (dm3)180
Wymiary otworu zasypowego (mm)270x450
Wymagany ciąg kominowy (Pa)25
Max. ciśnienie wody (kPa)250
Masa kotła (kg)695
Średnica przewodu kominowego (mm)180
Stopień ochrony elektrycznej (IP)20
Moc el. pobierana -podczas rozruchu -podczas pracy635/142
Sprawność (%)91,2
Klasa kotła 5
Klasa efektywności elektrycznejA+
Temp. spalin przy mocy znamionowej (°C)150
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej (kg/s)0,062
Wymagane paliwodobrej jakości o średnicy 6 - 8 mm o wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1
Pojemność wody (L)185
Strata hydrauliczna kotła (mbar)0,25
Minimalna objętość zbiornika buforowego (L)1000
Napięcie zasilania (V/Hz)230/50