Kompaktowy kocioł na pellet D20PX

Kombinowane kotły na drewno i pellet lub olej opałowy

Kocioł zgazujący Dokogen

Najtańsze ogrzewanie, kotły na drewno i piece na drewno.

Kompaktowy kocioł na pellet D20PX

Kompaktowe kotły na pellet Atmos

Atmos na pellet

Kotły na pellet Atmos zostały zaprojektowane do idealnego spalania pelletu, palnik w zależności od potrzeb klienta może być zamontowany z prawej lub lewej strony kotła.
Palnik automatycznie pobiera pellety z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Zasobnik pelletu może być umieszczony obok kotła lub w sąsiednim pomieszczeniu i może mieć dowolną pojemność(standardowe zasobniki to 250, 500 i 1000 L).

Sam palnik na pellety działa w pełni automatycznie. Kiedy palnik otrzyma polecenie uruchomienia lub zaistnieje potrzeba ogrzewania, pobierze pellet z zasobnika i sam je zapali (spiralą grzewczą). Po dostatecznym rozpaleniu pelletu, palnik osiąga nastawioną moc i pozostaje w tym stanie do czasu nagrzania systemu. Następnie palnik wyłącza się a pellet w komorze palnika dopala się lub spalanie zostaje całkowicie stłumione. Palnik jest w ten sposób gotowy do następnego uruchomienia. Cały cykl w razie potrzeby powtarza się.

Zalety kotłów na pellet ATMOS

 • Duży komfort ogrzewania
 • Wysoka wydajność 91 – 93 % w zależności od typu – niskie zużycie opału
 • Ekologiczne spalanie – kocioł według EN 303-5
 • Automatyczna praca i wyłączenie kotła po spaleniu opału
 • Automatyczne usuwanie popiołu – z wbudowanym usuwaniem popiołu

Większość z nas już ma pewne doświadczenie z ogrzewaniem drewnem lub brykietami drzewnymi w kotłach lub kominkach. Paliwa te są w większości miejsc dostępne za mniej lub bardziej przystępną cenę. Nowością, której nie zna każdy, są tzw. pellety, które są produkowane w podobny sposób, jak brykiety drzewne przez prasowanie z odpadu drzewnego (suchych trocin i wiórów) bez jakiegokolwiek spoiwa pod wysokim ciśnieniem. Wysokiej jakości pellet jest produkowany tylko z miękkiego drewna bez kory, tzw. biały pellet, zapewniający nam bezproblemową i niezawodną pracę kotła. Obecnie jednak pojawiają się producenci dodający do pelletu, dla większej wytrzymałości, spoiwa biologiczne, przede wszystkim przeznaczonego do transportu pneumatycznego. Taki pellet można spalać, jednak należy się liczy z większą ilością popiołu i niedopalaniem paliwa.

Pellet można w taki sam sposób produkować również z twardego drewna lub drewna z korą, tzw. ciemny pellet, które jednak spiekają się i sprawiają problemy w większości palników. W palnikach naszej firmy spalanie tego pelletu jest możliwe, lecz niezbędne jest czyszczenie komory spalania raz dziennie. Przy spalaniu pelletu wysokiej jakości bez spoiw i kory przeprowadzamy czyszczenie komory spalania palnika raz na 7 do 30 dni. Najbardziej rozpowszechnioną wielkością pelletu jest dziś średnica 6, 8 i 10 mm i długość od 5 do 25 mm. Wartość opałowa wynosi w przybliżeniu od 16 do 19 MJ/kg w zależności od typu opału.

Atmos pellet zestaw

Kocioł na pellet D21P z palnikiem Atmos A25 z podajnikiem DA1500, zasobnikiem pelletu 500L(325kg) oraz zbiornikiem akumulacyjnym z wężownicą CWU i wężownicą solarną.

Palniki pelletu Atmos A25/A45/A85

Opał: wysokiej jakości pellety drzewne (białe) o średnicy od 6 do 8 mm, długości od 5 do 25 mm i wartości opałowej 16 – 19 MJ.kg-1.

Wyświetlacz palnika: służy do wyświetlania aktualnego stanu palnika i do nastawiania jego funkcji

Sterowanie palnikiem: elektroniczna regulacja AC07X (AC07), która steruje pracą podajnika zewnętrznego, dwóch spiral zapłonowych i wentylatorów według potrzeb kotła i systemu grzewczego. Elektronika jest zabezpieczona termostatem zabezpieczającym kotła, termostatem zabezpieczającym na doprowadzeniu pelletu do palnika, czujnikiem obrotów wentylatora i fotokomórką do wykrywania płomienia. Praca palnika jest sygnalizowana na wyświetlaczu regulacji elektronicznej.

Rozpalanie: automatyczne, za pomocą dwóch elektrycznych spiral zapłonowych.

Podstawowe funkcje palnika:
Możliwość wykorzystania dwóch wyjść rezerwowych R i R2 do różnych zewnętrznych urządzeń
Możliwość podłączenia czterech różnych czujników TS, TV, TK i TSV
TS – czujnik dolny na zbiorniku akumulacyjnym
TV – czujnik górny na zbiorniku akumulacyjnym
TK – czujnik kotła lub czujnik środkowy na zbiorniku akumulacyjnym
TSV – czujnik spalin lub panelu solarnego

 • sterowanie palnikiem według dwóch temperatur na zbiorniku akumulacyjnym
 • sterowanie wentylatorem kotła z palnika za pomocą wyjścia rezerwowego
 • sterowanie pompą kotła z palnika za pomocą wyjścia rezerwowego
 • sterowanie systemem solarnym bezpośrednio z palnika
 • automatyczne uruchomienie palnika po wypaleniu drewna w kotłach DCxxSP

Palnik pelletu Atmos A25 przeznaczony jest dla kotłów D14P, D15P, D20P, D21P, D25P

Podajniki przeznaczone dla palnika Atmos A25:

 • Podajnik ślimakowy DA1500 – długość 1,5 m, średnica 75 mm
 • Podajnik ślimakowy DA2000 – długość 2 m, średnica 75 mm
 • Podajnik ślimakowy DA2500 – długość 2,5 m, średnica 75 mm
 • Podajnik ślimakowy DA3000 – długość 3 m, średnica 75 mm
 • Podajnik ślimakowy DA4000 – długość 4 m, średnica 75 mm

Palnik pelletu Atmos A45 przeznaczony jest dla kotłów D31P, D30P, D40P, D50P

Podajniki przeznaczone dla palnika Atmos A45:

 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 1,7 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 2,5 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 4 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 5 m, średnica 80 mm

Palnik pelletu Atmos A85 przeznaczony jest dla kotła D80P

Podajniki przeznaczone dla palnika Atmos A85:

 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 1,7 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 2,5 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 4 m, średnica 80 mm
 • Podajnik ślimakowy z wałem DRA50 – długość 5 m, średnica 80 mm
Płomień palnika Atmos A25 zamontowanego w kotle D20P

Płomień palnika Atmos A25 zamontowanego w kotle D20P

 

Kotły ATMOS muszą być podłączone poprzez LADDOMAT 22 lub zawór termoregulacyjny(zawór trójdrogowy z termostatem) aby osiągnąć minimalną temperaturę wody powrotnej na poziomie 65°C. Woda wychodząca z kotła musi być utrzymywana na poziomie 80 – 90°C.
Kocioł w podstawowej konfiguracji posiada spiralę chłodzącą, która zapobiega przegrzewaniu. Zalecamy instalację kotłów ze zbiornikami akumulacyjnymi.

Kotły z serii DCxxP powinny być instalowane ze zbiornikami akumulacyjnymi o odpowiedniej pojemności – minimum 55 litrów na 1 kW mocy kotła.

Elektromechaniczna – regulacja mocy odbywa się przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciągu typ FR 124, który automatycznie na podstawie wyjściowej temperatury wody (80-90°C) otwiera lub przymyka zawór. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poświęcić szczególną uwagę, ponieważ regulacja mocą spełnia również inną ważną funkcję – zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Kocioł jest też wyposażony w termostat regulacyjny, umieszczony na panelu sterowania, który kieruje pracą wentylatora w zależności od ustawionej temperatury wyjściowej (80-85 °C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona na poziomie o 5 °C niższym niż na regulatorze ciągu FR 124.
Kotły są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, który służy do wyłączenia wentylatora wyciągowego po wypaleniu się paliwa.
Kocioł pracuje z obniżoną wydajnością również bez wentylatora – w przypadku braku prądu kocioł nadal działa.

Kotły D14P, D21P, D25P

d14-21-25p
1.Korpus kotła14.Zaślepka do wbudowania automatycznego usuwania popiołu
2.Drzwiczki do czyszczenia15.Termometr
3.Popielnik16.Włącznik główny
4.Panel sterowania17.Termostat kotłowy
5.Osłona ramki18.Termostat pompy
6.Sibral - osłona drzwiczek19.Termostat bezpieczeństwa
7.Sznur uszczelniający drzwi 18x1820.Bezpiecznik 6.3A
8.Rączka zamykająca21.Włącznik palnika i automatycznego usuwania popiołu
9.Nakrętka ozdobnaKWyjście przewodu kominowego
10.Wieko otworu pod palnik - płyta + izolacjaLWyjście wody z kotła
11.Wieko do czyszczenia kanału spalinowegoMWejście wody do kotła
12.Ogranicznik ciągu spalinowegoNKróciec zaworu napuszczającego
13.Osłona komory spalania ze stali nierdzewnej

wymd14-21-25p

Typ kotłaD14PD21PD25P
A120712071207
B570570670
C620620620
D801801801
E150/152150/152150/152
G215215215
H934934934
CH221221221
I221221221
J6/4"6/4"6/4"

Kocioł D15P

d15p
1.Korpus kotła11.Sibral - osłona drzwiczek
2.Drzwiczki do napełniania12.Sznur uszczelniający drzwi 18x18
3.Popielnik13.Rączka zamykająca
4.Panel sterowania14.Żaroodporna kształtka - tylny element
5.Zawór regulacyjny15.Regulacja powietrza pierwotnego
6.Żaroodporna kształtka - dno paleniska16.Spirala chłodząca
7.Żaroodporna kształtka - góra paleniska17.Wieko otworu pod palnik - płyta + izolacja
8.Osłona paleniska18.Wieko do czyszczenia
9.Termometr - termostaty i włączniki19.Ogranicznik
10.Miarkownik ciągu20.Wieko do czyszczenia

wymd15p

Typ kotłaD15P
A1405
B589
C606
D1040
E150/152
G211
H1163
CH202
I-
J6/4"

Kocioł D20P

d20p
1.Korpus kotła12.Sznur uszczelniający drzwi 18x18
2.Drzwiczki do napełniania13.Rączka zamykająca
3.Popielnik14.Żaroodporna kształtka - tylny element
4.Panel sterowania15.Regulacja powietrza pierwotnego
5.Zawór regulacyjny16.Spirala chłodząca
6.Żaroodporna kształtka - dno paleniska17.Wieko otworu pod palnik - płyta + izolacja
7.Żaroodporna kształtka - góra paleniska18.Wieko do czyszczenia
8.Osłona paleniska19.Ogranicznik
9.Termometr - termostaty i włączniki20.Wieko do czyszczenia
10.Miarkownik ciągu21.Wentylator wyciągowy
11.Sibral - osłona drzwiczek

wymd20p

Typ kotłaD20P
A1405
B652
C606
D848
E150/152
G211
H1163
CH202
I-
J6/4"

Kotły D30P, D40P

Atmos pellet D30P D40P
1.Korpus kotła12.Sznur uszczelniający drzwi 18x18
2.Drzwiczki do napełniania13.Rączka zamykająca
3.Popielnik14.Żaroodporna kształtka - tylny element
4.Panel sterowania15.Regulacja powietrza pierwotnego
5.Zawór regulacyjny16.Spirala chłodząca
6.Żaroodporna kształtka - dno paleniska17.Wieko otworu pod palnik - płyta + izolacja
7.Żaroodporna kształtka - góra paleniska18.Wieko do czyszczenia
8.Osłona paleniska19.Ogranicznik
9.Termometr - termostaty i włączniki20.Wieko do czyszczenia
10.Miarkownik ciągu21.Wentylator wyciągowy
11.Sibral - osłona drzwiczek

wymd20p

Typ kotłaD30PD40P
A14051405
B954954
C606606
D848848
E150/152150/152
G211211
H11631163
CH202202
I--
J6/4"6/4"